16.3.08

Agent Based Modelling

Voorbeeld van een simulatie in Mason
Na nog wat zoeken ben ik op het concept "Agent Based Modelling" gestoten. De website swarm.org linkt zo bijvoorbeeld naar een aantal open-source programmas waarmee men dergelijke 'agent based' simulaties kan doen.

Nu stelt zich echter de vraag of computer- simulaties wel een juiste keuze zijn. Deze simulaties vertrekken immers van agents die gedetermineerde beslissingen nemen. Dit leidt dus ook automatisch tot een op voorhand gedetermineerd eindresultaat. Als men een situatie 10 keer door een computer laat simuleren gaat die 10 keer hetzelfde resultaat leveren.

Dit gaat echter in tegen het idee van mijn ontwerp waarbij de mens en zijn creatieve input centraal staan. Het is mijn bedoeling een soort van 'framework' te creëren, dat dan door de gebruikers zelf wordt opgevuld. Het grote potentieel van dergelijk systeem zit hem volgens mij juist in het feit dat een mens locaal kan afwijken van de standaardaanpak; dat een mens creatief met zijn omstandigheden kan omspringen.

Voorbeeld van een simulatie in Ascape: Flockers
Het is dus essentieel dat een mens kan vrij beslissen wat hij doet. Het is echter ook belangrijk dat de gebruiker, buiten het feit dat hij locaal ageert, ook een zicht kan hebben op globale processen. Zo kan hij hierop inspelen of anticiperen (zie ook agency).

Stel dat ik deze laatste voorwaarde niet zou opnemen in het syteem. Dan zou het systeem de menselijke mogelijkheid tot inzicht (die een computer of dier veel minder hebben) totaal langs zich neerleggen. Het zou dus ook geen profijt kunnen halen uit deze menselijke intelligentie en de enige synergiën die zouden kunnen ontstaan zouden voortbouwen op mens als locaal agerend wezen, maar niet op onze mogelijkheid tot inzicht.- Swarms.org: Agent Based Modelling
- Wikipedia: Free Will
- Wikipedia: Agency

10.3.08

Verkenning simulatiesoftware

Om enkele van mijn systemen (algemene 'spelregels' die een stad kunnen reguleren, zonder verdere ingrepen van bovenaf), die ik nog aan het formuleren ben, te kunnen testen zou een computersimulatie heel handig kunnen zijn.

Simulaties vanuit bestaande programmas kunnen handig zijn, maar er is op dit vlak gewoon weinig beschikbaar en hetgeen beschikbaar is is vaak heel specifiek.
Ook spellen zoals Sim City kunnen handig zijn, omdat zij ook worden gegenereerd aan de hand van enkele basisregels plus de input van gebruikers (zij het dat deze nog steeds het spel spelen als planner van bovenaf). Het nadeel hier is dan weer dat men met die regels wil uitmonden in een soort imitatie van echte steden. En de interne structuren van deze programmas zijn natuurlijk ook niet toegankelijk.

Een volgende mogelijkheid is zelf een eenvoudige simulatie maken. Deze kan zich dan concentreren op een deelaspect en aantonen dat bepaalde principes werken. Simuleren vanuit excell lijkt na enkele korte tests niet haalbaar. Excell kan bijvoorbeeld niet om met onbekenden die naar zichzelf verwijzen (een oneidige lus dus).

Een stapje verder is dan werken met een programeertaal, zoals Java. Een voorbeeld van een dergelijke simulatie is John Conway's Game of Life: De pricipes van dit 'spel' zijn trouwens erg toepasselijk op mijn onderzoek.
Voor meer informatie: Wikipedia: Conways game of life
En om het zelf te spelen.

Er bestaat nu ook een programma Processing dat een vereenvoudigde interface biedt, gebaseerd op Java. Dit laat toe gelijkaardige simulaties te maken. Klik hier voor een voorbeeld van een relatief(!) eenvoudige toepassing die interactieve actie toelaat en hierop voortgenereert.

2.3.08

Collectieve Inteligentie

Parallel met mijn onderzoek/ontwerp rond de 'User Based City' wil ik het fenomeen collectieve intelligetie onderzoeken. Specifieke vragen die ik hierover wil beantwoorden zijn: Wat is collectieve intelligentie? Hoe komt dit voor bij mensen en meer specifiek in steden(bouw)? Kan dit gemanipuleerd, gestuurd of versterkt worden en hoe?

Wat is collectieve intelligentie? Het begrip collectieve intelligentie kan vrij ruim worden geinterpreteerd. In eerste instantie wil ik dus de verschilende soorten onderscheiden, bekijken waar ze zoal in verschillen en wat belangrijke factoren erin zijn om zo tot een beter begrip ervan te komen. Vervolgens wil ik me concentreren op de soort(en) die vanuit mijn ontwerp het interessantste lijken.

Een volgende vraag is hoe deze collectieve intelligentie nu reeds voorkomt bij mensen en wat belangrijke, bepalende factoren hierin zijn. Ook wil ik nagaan hoe die collectieve intelligentie een impact heeft op de organisatie van onze samenleving en op de stedenbouw (niet noodzakelijk de geplande stedenbouw maar misschien eerder de Middeleeuwse steden of moderne sloppenwijken).

Een laatste vraag is hoe het mogelijk is deze intelligentie te beïnvloeden. Hoe kan men deze sturen en versterken? Dit kan rechtstreeks toegepast zijn op mijn ontwerpvraag, maar kan ook abstracter blijven of op andere vlakken zijn (bv: Heeft de bedrijfsstructuur een invloed op de collectieve intelligentie van het geheel?).

- Wikipedia: Collective Intelligence
- MIT Handbook of Collective Intelligence
- “Swarms, Phase Transitions and Collecive Intelligece” door Mark M. Millonas